Guide til skrivere

Er du i markedet etter ny skriver, kan du glede deg over siste års utvikling i skrivermarkedet. Riktignok har det ikke skjedd noen revolusjoner, men snarere en stødig evolusjon, slik at skriverne blir stadig bedre og stadig flere av dem får godt tilleggsutstyr til en fornuftig pris.

Valgene du står ovenfor når du skal kjøpe skriver er i hovedsak disse:

– Blekk- eller laserskriver

– Kun skriver eller multifunksjonsskriver

– Farge eller sort/hvitt

Blekk- eller laserskriver

Hovedregelen er at blekkskriveren er billig i innkjøp, men dyrere i drift enn laserskriveren. Med de siste års utvikling i printermarkedet, har riktignok dette jevnet seg noe ut. Kvalitetsmessig vil jeg si at blekkskriveren er best på bildetunge og fargerike utskrifter, mens laserskriveren har sin force når det er store mengder tekst som skal skrives ut.

I utgangspunktet kan man si at laserskriveren er raskere enn blekkskriveren, men velger du å skrive ut på medium oppløsning er ikke forskjellene så store lenger.

Skriver eller multifunksjonsskriver

Ditt personlige behov er avgjørende for dette punktet. Til mindre kontorer og hjemmebruk er multifunksjonsskrivere å foretrekke, siden man da får printer, kopimaskin og skanner i en enhet. I større kontormiljøer er ikke det relevant, siden man ofte har dedikert maskinvare til de spesifikke oppgavene.

Farge eller sort/hvitt

De fleste velger å kjøpe fargeskriver og det med god grunn, men det finnes de som har så store behov for utskrifter at det kan være fornuftig å kjøpe en sort/hvitt skriver som er noe billigere i drift. Dessuten er de ofte litt raskere i bruk. Som en liten ekstra bonus er det mindre forbruksmateriell å holde styr på.

Tenk gjennom behovene dine. Ofte kan det være til hjelp å se litt på de aktuelle skriverne på markedet når beslutningen skal tas. Du finner et utvalg av skrivere her.

Skal du ha laget en nettbutikk?

I så fall tar vi med et tips om en leverandør med en prispolitikk som slår gunstig ut for brukerne. Websideleverandøren Smart-web har nemlig skrudd sammen prisene sine som en abonnementsløsning. Du kan lese mer her om hvordan du kan få laget den optimale nettbutikken.

Det tekniske driftes av leverandøren, slik at du slipper å tenke på det. I tillegg får du stor frihet med pakkene, siden du kan velge å justere oppover til større og mer innholdsrike pakker etter hvert som behovet melder seg.

Alternativet er ofte dyre «midtlivsoppgraderinger» eller at du ender med å ta kostnaden for en større nettløsning i starten. Det er jo bakvendt, at kostnaden ved å lykkes godt med nettbutikken skal tas mens den fremdeles er i støpeskjeen.