Med fokus på miljøet

Miljøvern er i skuddet som aldri før. Målet er å sikre eksistensgrunnlaget for planter, dyr og mennesker for fremtiden. Dette har blitt særlig aktuelt i løpet av de siste 50 årene, siden forurensede utslipp til naturen har økt dramatisk. I tillegg omfatter dette miljøfokuset vern av kulturlandskapet, noe som også inkluderer bygningsvern og økologisk gårdsdrift. I dagens samfunn er det i tillegg sterkt fokus på nye miljøvennlige løsninger, slik som bedre utnytting av energien eller mer effektiv avfallshåndtering. I Norge finnes det faktisk avfallsforbrenninger som gjør søppel om til energi, helt uten utslipp av miljøfarlige stoffer. Det er helt klart at Norge ligger langt foran mange andre nasjoner i sin miljøpolitikk.

Nye metoder for gjenvinning

Gjenvinning av elbilbatterier er en av mange nye metoder som forskere er opptatt av i dag. De ønsker at litiumet fra disse batteriene skal kunne gjenvinnes i stedet for å gå tapt. Alle monner drar når vi snakker om miljøvern, og siden Norge er på topp innen bruk av elbiler, kan dette være et stort steg i riktig retning. Det finnes faktisk over 100 000 elbiler på de norske veiene, og utviklingen går raskere enn noen kunne se for seg. Mye av grunnen til dette er alle fordelene elbil-eierne har i dagens miljøvennlige samfunn. Gratis tunneler, parkering og fritak fra veiavgift er bare noen av godene. Men hvordan kan egentlig litiumet gjenvinnes? Det enkleste er å felle det ut som litiumkarbonat, som igjen kan brukes i nye batterier. Dette er gjenvinning på sitt beste!

Ta deg en grønn handletur!

Det å handle grønt er i skuddet som aldri før. Det handler rett og slett om å ta etiske valg i forhold til alt det du kjøper og konsumerer. velg miljøvennlige sko eller klær om du liker mote og shopping. Dette kan være starten for at du skal fortsette å tenke miljøvennlig, eller grønt, på andre områder i livet. Hva er egentlig miljøvennlige varer? Miljøvennlige sko er designet, produsert og solgt på en måte som blir ansett som miljøvennlig. Dette kan være at de ikke inkluderer noen animalske produkter, mens andre selskaper bruker organiske eller bare naturlige ingredienser, som naturlig lateks, i stedet for kommersielt produsert syntetiske råvarer. Det blir valgt bærekraftige naturlige materialer så langt det er mulig, og da gjerne resirkulerte materialer. Her snakker vi om resirkulert tre til tresko eller brukte seilduker som overdeler til sko.