Fremtidens tak vil produsere strøm

 

Det banebrytende utviklerselskapet Tesla kunngjorde nettopp at de har utviklet et integrert system for solceller som gjør at de også kan ta over funksjonen til vanlig taksten. De kan brukes til å dekke hele taket.

Pannene har en vanlig størrelse, med en anode og en katode på baksiden. Disse forbindes enkelt med et ledningssystem som er blitt lagt under reisverket, før man begynner på selve tekkingen. Ledningene fører tilbake til et større batteri som er i stand til å forsyne hele huset med strøm, ved normalt forbruk. Batteriet er på størrelse med en vanlig reisekoffert og kan enkelt monteres på veggen i en bod eller i garasjen.

Rent teknisk er disse nye takpannene også meget solide og holdbare i seg selv. De tåler fire ganger så mye belastning som det som i dag er vanlig. Det gjør dem ekstremt motstandsdyktige mot alt som kan komme dem i møte, både når det kommer til storm og større hagel. I vanlig demonstrasjon er de også så faste i seg selv at de kan tåle fall fra større høyder, uten at hverken det tekniske eller det strukturelle tar noen skade.

Den eneste ulempen ved presentasjonen av prototype-huset for noen måneder siden, var at det ikke var satt noen klar pris på produktet. Det var heller ikke noen planer klare, som fastsatte produksjonsskala og spredningen av produktet.

Et godt tips for norsk produksjon

Som konsept virker denne formen for integrering av photon-voltage teknologi som et steg i riktig praktisk retning. Produktet er lett anvendelig op passer inn i tradisjonelle byggemønster og inn i tradisjonell byggeskikk. Dertil fører denne nye byggeskikken med seg en reduksjon i doble kostnader og materialforbruk, som kommer til å gi et positivt utslag på kostnadsberegninger.

Elkem og andre norske produsenter som har slått seg opp en egen produksjon her muligens noe å lære av denne innovasjonen. Når man i første omgang har en løpende plan om å øke selvforsyningen av fornybar energi, er det absolut på sin plass også å skape systemer som er lette å integrere i måten vi bygger på i Norge. Det vil fortsatt være noen år til vi kan se liknende produkter i vanlig salg i USA, men hvorfor ikke gripe tak i utfordringen før det eksisterer konkurranse? Det neste steget for et slikt produkt må være å lage større moduler som også fungerer som tak.

Fra Norge kan man med letthet forsyne store deler av de Europeiske markedet for solceller, så vel som det norske hjemmemarkedet, og om man begynner så tidlig som mulig med slike tiltak som dette, kan man også raskere oppnå en tilfredsstillende energi-selvstendighet

Fremtidens hus vil muligens kunne være helt selvforsynte med strøm. Det samme kan sies om kontorbygg og produksjonsanlegg.