Nye materialer i husbygging

Å bygge hus er en av de beste metodene for å holde samfunnet i gang. Det er flere grunner til det, la oss gå litt nærmere inn på dem. Husbygging skaper arbeidsplasser. Nye hus kan erstatte gamle hus som har nådd den antatte levetiden. Når man selger hus vil man skape flere gode effekter. Huset i seg selv har en verdi som. Denne verdien må noen betale for. For å betale for dem må man skaffe seg arbeid. Når man arbeider så betaler man skatt til staten. Dette er et system som fungerer godt i kapitalistiske samfunn som vårt eget.

Men husbygging har en effekt på naturen også som ikke alltid er positiv. Den tar av uberørt natur, krever utvinning av naturressurser og påvirker mangfoldet i naturen. Denne påvirkningen er ikke alltid positiv og derfor må bransjen se på nye materialer for husbygging. Derfor forskes det også stadig vekk på nye materialer som kan brukes i husbygging.

Kompositt

Selv om det har blitt mer fokus på plast og materialer som krever en oksidering, så har kompositt fått en ny vår. Dette materialet er enkelt å fremstille i industrien. Dessuten har den en rekke egenskaper som gjør det utmerket til husbygging. Vanligvis brukes kompositt i biler og lignende produkter som tåler påkjenninger. Biler med markedets beste worksystem har lenge bruk kompositt fordi det reduserer vekten og tåler støt og slitasje. I hus kan det brukes for å skape tette skott og interiør i bad og kjøkkeninnredninger. Kompositten kan formes og bendes slik man vil, og når det størkner blir det svært robust.

Massivtre

Vi skal fortsette å bygge hus i tre også i Norge. Men fokuset på massivtre har blitt mer aktuelt de siste årene fordi man ønsker å gå bort fra bruk av betong. Den skaper større utfordringer for naturen og derfor vil man bort fra den. Massivtre kan erstatte betong fordi det er værbestandig og tåler trykk-belastning. Massivtre er trevirke som er satt sammen av sterke tresorter som gran, furu, løvtre. Disse limes sammen i lameller og nagles sammen slik at det danner ekstremt robuste sjikt. Massivtre er billig og mulig å pre-fabrikere.

Gjenbruk

Hus som bygges i dag må kunne gjenbrukes. Det er også en tanke om at hus som rives i dag skal kunne bli nye hus. Man må derfor gjøre noe man skulle ha gjort for lenge siden, nemlig å sortere materialene. Tidligere har disse materialene bare blitt brent fordi da slapp entreprenørene å tenke, men nå blir de satt til å gjøre et arbeid. Det er bra, fordi mange materialer kan brukes på nytt. Alt fra skruer til plater har mange år igjen før det bør smeltes om å bli nye produkter.