Velg kledning som holder lenge

Det er et problem at mye som bygges nå til dags ikke holder. Ting skal tåle å brukes, og når noe bygges nytt bør det kunne holde lenge. Det velges ofte ut materialer som ikke holder lenge, for å holde kostnadene nede. Men i lengden blir dette trolig dyrere, da ting oftere må både repareres og byttes ut. Vi ser at mange nyere norske hus rett og slett ikke tåler å stå ute, uten å bli ødelagt etter noen år. De materialene som holder best er ekte naturmaterialer. I denne artikkelen vil vi ta for oss treverk da dette er mest brukt i Norge.

Tresorter

Gran er det mest brukte nå til dags. Gran fungerer godt til å avvise fukt, både i yteved og i kjerneved. Hvis det skal bygges et sted som er utsatt for mye vær og vind, er trykkimpregnert furu et bedre valg. Ubehandlet furu derimot angripes raskt av sopp.

Yteved og kjerneved

Det er viktig å sørge for at materialene er av god kvalitet, ved bruk av furu. Yteved inneholder mye vann, og den har store åpninger som gjør at den lett kan råtne. Kjerneveden derimot er veden med best holdbarhet. Kjerneveden er den delen av trestammen som er innerst. All ved starter som yteved, da veden senere etter lagring omdannes til kjerneved. Mange nybygg inneholder en blanding av yteved og kjerneved, noe som ikke er å anbefale. Ren kjerneved er mer kostbart, men absolutt verdt investeringen.

Mange av løsningene som bygges sies å være miljøvennlige. Mye er energibesparende, eller krever mindre utslipp å produsere. Dette vil ikke alltid si at dette er løsningen med minst utslipp totalt sett. Det viktigste er at det som bygges skal vare lenge, og da må byggverket gjøres ordentlig. Dette innebærer både materialer valgt, og at byggingen gjøres riktig. Hvis bygget for eksempel mangler takutspring, vil dette føre til råte.