Pass på det elektriske når du bygger nytt eller pusser opp

I forbindelse med nybygg og oppussing er det tusen ulike ting du har i hodet på én gang, alt fra farger på tapeten til hvordan planløsningen egentlig skal være. Dessuten kan det ofte være mange økonomiske beslutninger i løpet av kort tid, kombinert med en rekke ukjente krav og regler. Det kan være lett å nedprioritere det elektriske i denne sammenheng, og bare overlate det til elektrikeren. Likevel er det fornuftig med en viss oversikt over hva som skjer.

Hva bør du som amatør, men huseier, kjenne til?

Det finnes en rekke ulike lover og regler for elektriske anlegg, og det er selvfølgelig ikke meningen at du som amatør skal kjenne til alle. For de virkelig kompliserte tilfellene, tilsvarende som at du overlater til en lege å diagnostisere klamydia, er det helt klart elektrikeren som har det siste ordet.

Et av de mest sentrale regelsettene for boliger er Byggteknisk forskrift, som i sin nyeste form også kalles TEK17. I denne forskriften vil du finne en rekke ulike regler for praktisk talt alle områder i boligen, inkludert forholdene rundt hvor mange stikkontakter du må ha i ulike rom og hvordan de skal plasseres. Det kan være greit å sette seg inn i denne type informasjon, for å kunne forstå hvorfor elektrikeren iblant tilsynelatende tapetserer vegger med stikkontakter. Det finnes for eksempel regler for at det må plasseres et bestemt antall stikkontakter ved siden av antenneuttak til TV.

Du bør også gjerne kjenne til de ulike delene i sikringsskapet ditt. Hver sikring er knyttet til en såkalt kurs, som er et spesifikt område i boligen. Noen deler, som for eksempel platetopp eller komfyr, kan ha sin egen kurs. Samtidig kan det være at flere stikkontakter er samlet på samme kurs, iblant også i flere ulike rom. Det er viktig å danne seg et bilde av dette både i forhold til risiko for overbelastning og brann, men også daglig bruk.

Hvis du har elbil bør du definitivt få montert en egen lader, som går på en helt egen kurs i sikringsskapet. Da er du sikret trygg og stabil lading uten risiko for skader eller brann. Det som kan skje hvis du benytter et anlegg som ikke er korrekt dimensjonert, er at ledninger noe sted i boligen blir overopphetet. Det kan være koblinger som er dimensjonert for en relativt lav belastning, men som plutselig utsettes for konstant og høy belastning i forbindelse med lading.

Spør om hjelp

Hvis det er noe du lurer på i ettertid, er det lurt å spørre en elektriker om hjelp først som sist. Det koster selvfølgelig noen kroner, men det elektriske anlegget er en svært viktig del av hjemmet ditt.